Telefoon:   0553552298 / 0644250251 E-mail adres:  praktijk.pmdeboer@gmail.com                                                 Privacywaarborg
 
       Praktijk Petra de Boer      Praktijk Petra de Boer
  
Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
  • zorgvuldig omgaan met uwpersoonlijke en medische gegevens.
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
ls ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Uw naam, adres en woonplaats-uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld natuurgeneeskundig consult, homeopathisch consult of voetreflextherapiebehandeling
  • de kosten van het consult
 

 
Copyright: Petra de Boer

Opleidingen en diploma's

Privacywaarborg

Algemene voorwaarden

Petra de Boer werkt namens de richtlijnen van de WGBO.

Geschil

Reviews
  Petra de Boer
Koning Lodewijklaan 600
7314 GW Apeldoorn

tel: 0553552298     0644250251
E-mail: praktijk.pmdeboer@gmail.com
Praktijk Petra de Boer